Bilim Tarihi Serisi, 1. Bölüm : Bilim Tarihi

Bilim Tarihi Serisi, 1. Bölüm : Bilim Tarihi


Bilim evrenin nasıl çalıştığını düşünmekle  başlayarak kuatum fiziğiyle çalışma aşamasına kadar gelmiştir. İşte "Bilim Tarihi" şu anda bildiğimiz manada bilimin ortaya çıkma, gelişme aşamalarının ve ortamlarının öyküsüdür.

Genelde incelenmesi kolay olsun diye farklı aşamalara ayrılarak incelenir.
  • Mısır ve Mezopotamya'da civarında yaşanan gözlem yoluyla bilgi toplama aşaması (Ampirik Aşama)
  • Eski Yunanlıların evreni açıklamaya yönelik teorik düşüncelerin, akılcı sistemlerin  ortaya çıktığı aşama
  • Orta çağ  ve İslam dünyasının bilimde liderlik yaptığı aşama
  • Rönesans ve sonrası, modern bilimin ortaya çıktığı aşama 
Bu aşamalarda genellikle göze çarpan konu, bilimin belirli dönemlerde el değiştirerek farklı toplumlar tarafından farklı miktarlarda ve değişken odaklarda ilerletildiğidir. Hangi toplum bilime öncelik verdiyse o topluluk diğer kesimlere göre medeniyete, modern dünya şartlarına daha fazla yaklaşmış ve üstünlük kurmuştur. Görüldüğü gibi bilim belirli bir kesime ait olmaktan çok küresel, kolektif bir kazanımdır.

Bilimin tarihi insanlık kadar eskidir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ilk defa ortaya çıkan grupların kimi tarımla, kimi hayvancılıkla kimi de gök bilimiyle ilgilenerek gelişme katetmiştir.

Biraz daha fazla bilgi ve renkli anlatım için Böte 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:


Zaman çizelgeli haliyle iyice öğrenmek ve bu konuda bir kitap okumak isteyenler için harika bir kaynak kitaba linkten ulaşabilirsiniz: http://www.kitapyurdu.com/kitap/kronolojik-cizelgeli-bilim-tarihi/347692.html

Baz alınan kaynak; Cemal Yıldırım'ın  Bilim Tarihi kitabıdır: http://www.remzi.com.tr/kitap/bilim-tarihi
0 yorum: (+add yours?)

Yorum Gönderme