Bilim Tarihi Serisi, 2. Bölüm : Eski Uygarlıklarda Bilim (2)

Thales Teoremi

Thales
Miletli Thales Antik  Yunan'da bilinen ilk bilgindir. Yazılı bir metin bırakmamıştır, fikirlerini sözlü olarak aktarmıştır. Matematik, astronomi ve doğa felsefesi alanlarında çalıştı. Bir güneş tutulmasını zamanını hesaplayabildi. Mısıra yaptığı seyahatte geometri öğrendiği söylenir. Geometri - Matematik sayesinde, gemilerin kıyıya uzaklığını heasplayabiliyordu. Evrenin sudan meydana geldiğini ve Dünyanın bir tahta parçasının suda yüzmesi gibi evrende yüzdüğünü düşünüyordu. Thales evren için "kozmos" kelimesini kullanmıştır. Evreni anlamlandırma çabasında, mitolojiden bağımsız düşünmeyi kazandıran öncülerdendir. Geometriye ispat kavramını kazandırmıştır.


Anaximander
Evrenin; tamamının madde sayılamayacak, sonsuz tek bir kaynaktan oluştuğunu düşünürdü. Bu kaynağın, çeşitli şekillere dönüşerek evrenin temel yapıtaşlarını oluşturduğunu düşünürdü. Bunlar: Ateş, Su, Toprak, Hava idi. Yaklaşık iki bin yıl boyunca bu fikir dünyada hüküm sürmüştür.

Pisagor Teoremi

Pythagoras
Güney İtalya'da yaşamıştır. Takipçileri ve yandaşlarıyla beraber öğretilerini gizli tutmaya çalışmıştır. Evrenin sayılardan meydana geldiğini kabul ederdi. Pisagor Teoremi olarak bildiğimiz teoremi ispatlayarak dünyaya kazandırmıştır. Bu teorem sayesinde rasyonel sayıların farkına varıldı. Kendisi Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmiştir. Birbirinin karesi olan sayıları farketmiştir.

Baz alınan kaynak; Cemal Yıldırım'ın  Bilim Tarihi kitabıdır: http://www.remzi.com.tr/kitap/bilim-tarihi



0 yorum: (+add yours?)

Yorum Gönderme